Gizlilik Bildirimi


Veri İşleme Konumu
Bu sitede sağlanan Web hizmetleriyle bağlantılı işlemler; şirketin yukarıda adı geçen merkez ofisinde yalnızca ilgili şirketin veri işleme görevi verilen teknik personeli tarafından veya düzenli bir şekilde bakım faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlü kişiler tarafından yapılır. Web hizmetinden hiçbir veri nakledilmez veya dağıtılmaz. Bilgilerin iletimini isteyen ya da bültenlere üye olan kullanıcıların sağladığı kişisel veriler yalnızca istenilen hizmeti sağlamak için kullanılır.

Gezinim Verileri
Bu siteyi idare etmek için kullanılan Bilgi Teknolojisi sistemleri ile yazılım prosedürleri, normal işletim sırasında iletimi İnternet iletişim protokollerinin kullanımında örtük olan belli kişisel veriler elde eder. Bu veriler saptanan taraflarla bağlantısı yapılmak amacıyla bağlanmaz, ancak üçüncü şahısların sahip olduğu verileri işleyerek ya da bunlarla bağlantı kurarak olası kullanıcıları doğası gereği saptayabilir. Bu veri kategorisi siteye bağlanan kullanıcıların kullandığı bilgisayarların IP adreslerini ya da alan adını, istenilen kaynakların URI’lerindeki (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı) adresleri, isteme tarihini, sunucuya isteği iletmek için kullanılan yöntemi, yanıtta elde edilen dosyanın büyüklüğünü, sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu gösteren sayısal kodu (bitti, hata vb.) ve kullanıcının işletim sistemi ile IT ortamına ilişkin diğer parametreleri içerir. Bu veriler yalnızca sitenin kullanımıyla ilgili adsız istatistiksel bilgiler elde etmek ve işletimsel kontrolleri başlatmak için kullanılır ve işlendikten hemen sonra silinir. Veriler siteyi etkilediği iddia edilen bilgisayar üzerinden işlenen suçlarda sorumluyu tespit etmek için kullanılabilir.

Kullanıcıların kendi istekleriyle sağladıkları veriler
Bu sitede gösterilen adreslere yapılan istemli, açık ve gönüllü e-mail gönderimleri isteğe yanıt vermek için gerekli olan göndericinin email adresini ve e-mailde yer alan diğer kişisel bilgileri gerektirir. Gizlilik hakkındaki özet bilgiler istek doğrultusunda spesifik hizmetlere atıfta bulunularak sitenin sayfalarında muhtelif zamanlarda gösterilecek veya görüntülenecek.

Tanımlama Bilgileri (Cookies)
Site, kullanıcıların kişisel verilerini almaz. Kişisel nitelikteki bilgilerin iletimi için tanımlama bilgileri kullanılmaz, ayrıca sözde kalıcı tanımlama bilgileri ya da diğer kullanıcı izleme sistem çeşitleri kullanılmaz. (Kullanıcının bilgisayarının belleğinde kalıcı bir şekilde tutulmayan ve tarayıcı kapatıldığında kaybolan) Oturum tanımlama bilgilerinin kullanımı, sitede güvenli ve etkin bir şekilde gezmeyi sağlaması gereken oturum tanımlayıcılarının (sunucuları oluşturduğu rasgele sayılar) iletimiyle sınırlıdır. Bu sitede kullanılan oturum tanımlama bilgileri, kullanıcıların gezinim gizliliğini potansiyel olarak ihlal eden diğer BT tekniklerine başvurmaktan sakınır ve kullanıcıların kişisel kimliklerinin elde edilmesine izin vermez.